O Firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd ORLEN VC

Marek Garniewski

Prezes zarządu

Anna Pieniążek

Członek zarządu