Napędzamy technologię

ORLEN VC

O nas

Celem strategicznym funduszu korporacyjnego ORLEN VC jest pozyskiwanie dostępu do nowych rozwiązań i technologii oraz wdrażanie ich w działalności podstawowej i biznesach pokrewnych z zachowaniem pozytywnych zwrotów finansowych.

ORLEN VC

Portfolio

ORLEN VC szuka projektów przede wszystkim w Polsce, ale również w Europie i Izraelu.

Aktualności